Korte online tarot reading (gratis)

Kies de kaarten

Deze driekaartslegging is geschikt als je een vraag hebt. De verleden, heden, en toekomstleggen laat je zien hoe je in het verleden bent omgegaan met dit thema, hoe de situatie op dit moment is en hoe je het in de toekomst zou willen.

Zo kunnen de kaarten richting geven aan een belangrijke beslissing in je leven.

Let wel, de kaarten laten niet een voorspelling zien van de toekomst, maar leggen bloot hoe je in het verleden, nu en in de toekomst tegenover dit thema hebt gestaan.

Er staan vragen bij die vooral in het nu en in de toekomst je tot denken en voelen aanzetten.

 

Kaart 1 – het verleden

Deze kaart geeft informatie over hoe je tot nu toe met de situatie bent omgegaan. Ook geeft het informatie over de door ervaren confrontatie, je ervaringen en levenslessen.

 

Kaart 2 – het heden

Deze kaart vertelt je hoe de stand van zaken op dit moment is. Hoe je dit kunt accepteren en hoe je er het beste richting aan kunt geven.

 

Kaart 3 – de toekomst

Deze kaart geeft aan hoe het in de toekomst kan gaan als je op de ingeslagen weg verder gaat. Wel kun je er nog bewust invloed op uitoefenen en veranderingen aanbrengen. Het leven is immers niet iets wat je overkomt, maar wat je vorm geeft door de keuzes die je maakt.

 

Hoe ga je te werk?

Neem even rustig de tijd en concentreer je op een thema binnen leefstijl en vitaliteit. Bijvoorbeeld het thema waar je mee bezig bent geweest bij mijn begeleiding. (Voeding, eetgedrag, omgeving, stress, belangrijke anderen, energie, actief bewegen, voldoende herstellen, positief denken, etc.)

Kies dan drie kaarten uit en lees de uitkomsten.

 

Tarot bij gezond, vitaal leven zonder stress

Trek drie kaarten
card
card
card
  

  

0 of 3

Laatste kaart

card-1
card-2
card-3
card-4
card-5
card-6
card-7
card-8
card-9
card-10
card-11
card-12
card-13
card-14
card-15
card-16
card-17
card-18
card-19
card-20
card-21
card-22