Duurzaam

Als groene ondernemer wil ik verantwoordelijkheid dragen voor maatschappelijke problemen zoals bijvoorbeeld de klimaatsverandering en luchtvervuiling. Om te beginnen probeer ik deze zaken niet groter te maken en daar waar mogelijk bij te dragen aan het oplossen van deze problemen.

Een ruim begrip

Omdat het om veel zaken gaat en je dit er niet ‘zomaar even bij kunt doen, maakt het deel uit van mijn integrale visie als zelfstandige. Daarnaast verandert de maatschappij voortdurend. Duurzaam ondernemen draait dus ook om steeds weer bewust zoeken naar manieren om mijn dienstverlening in relatie tot duurzaam ondernemen te verbeteren.

Drie P’s

Duurzaam ondernemen houdt een balans in tussen de 3 P’s: People, Planet en Profit. Ik probeer voortdurend rekening te houden met effecten op de mensen, het milieu en de maatschappij. Bezuinigen in electriciteitsverbruik, maar ook mensen respectvol benaderen zijn voorbeelden hiervan.

Duurzaam vervoer

Als duurzame ondernemer ga ik met de fiets of maak gebruik van het OV. Daarbij werk ik zoveel mogelijk vanuit huis door bijvoorbeeld gebruik te maken van een intern netwerk of teleconferenties.

Duurzame productie

Als duurzame ondernemer werk ik zoveel mogelijk met duurzame productie. Zo min mogelijk papiergebruik is daar een voorbeeld van. Ook bij inkoop let ik naast de prijs en kwaliteit ook op sociale aspecten en milieuaspecten.